Select Page

Urniki

Vsi urniki oddelkov so dostopni na spletnem naslovu: EAsistent – Urniki.

Tam boste našli tudi večino nadomeščanj in drugih posebnosti.

Urnik bomo zamenjali štirikrat letno, o čemer boste obveščeni.

 Pouk bomo vsakodnevno izvajali po naslednjem urniku:

Ura Dejavnost Čas
0. Pouk – predura 7.30 – 8.15
1. Odmor 8.15 – 8.20
Pouk 8.20 – 9.05
2. Odmor 9.05 – 9.10
Pouk 9.10 – 9.55
3. Odmor za šolsko malico 9.55 – 10.15
Pouk 10.15 – 11.00
4. Odmor 11.00 – 11.15
Pouk 11.15 – 12.00
5. Odmor 12.00 – 12.05
Pouk 12.10 – 12.50
6. Odmor 12.50 – 12.55
Pouk 12.55 – 13.40
7. Odmor 13.40 – 13.45
Pouk 13.45 – 14.30

 

Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo potekalo od 6:15 do 8:15.

Podaljšano bivanje bomo v matični šoli izvajali po naslednjem urniku:

Ura Čas
1. 12.00 – 12.50
2. 12.50 – 13.40
3. 13.40 – 14.30
4. 14.30 – 15.20
5 15.20 – 16.10

 

POUK IZBIRNIH PREDMETOV V IZMENAH

Teden Izmena Teden Izmena   Teden Izmena   Teden Izmena
2. 9 – 6. 9. A 18. 11 – 22. 11. A 3. 2 – 7. 2. A 14. 4 – 17. 4. B
9. 9 – 13. 9. B 25. 11 – 29. 11. B 10. 2 – 14. 2. B 20. 4 – 24. 4. A
16. 9 – 20. 9. A 2. 12 – 6. 12. A 17. 2 – 21. 2. počitnice 27. 4 – 1. 5. počitnice
23. 9 – 27. 9. B 9. 12 – 13. 12. B 24. 2 – 28. 2. A 4. 5 – 8. 5. B
30. 9 – 4. 10. A 16. 12 – 20. 12. A 2. 3 – 6. 3. B 11. 5 – 15. 5. A
7. 10 – 11. 10. B 23. 12 – 24. 12. B 9. 3 – 13. 3. A 18. 5 – 22. 5. B
14. 10 – 18. 10. A 25. 12 – 3. 1. počitnice 16. 3 – 20. 3. B 25. 5 – 29. 5. A
21. 10 – 25. 10. B 6. 1 – 10. 1. A 23. 3 – 27. 3. A 1. 6 – 5. 6. B
28. 10 – 1. 11. počitnice 13. 1 – 17. 1. B 30. 3 – 3. 4. B 8. 6 – 12. 6. A
4. 11 – 8. 11. A 20. 1 – 24. 1. A 6. 4 – 10. 4. A 15. 6 – 19. 6. B
11. 11 – 15. 11. B 27. 1 – 31. 1. B 13. 4. – velikonočni pon. 22. 6 – 24. 6. A

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Predmet Prijave po razredih ur na teden izmena dan Izvajalec
7. 8. 9.
Obdelava gradiv – les 21 2 A in B TO Vesna Božič
Obdelava gradiv – kovine 22 2 A in B PO Monika Čemažar
Elektrotehnika 12 1 A ČE Monika Čemažar
Poskusi v kemiji 12 1 A TO Magda Šlibar
Poskusi v kemiji 10 1 B TO Mihela Lahajnar
Robotika v tehniki 7 1 B PE Sabina Peternel
Multimedija 10 1 A SR Alenka Bertoncelj
Računalniška omrežja 19 1 A TO Alenka Bertoncelj
Sodobna priprava hrane 29 2 A in B SR Damjana Kaplja
Vezenje 1 9 1 1 A PO Damjana Kaplja
Šport za sprostitev 41 3 A in B PO, ČE, PE Damjana Lotrič
Šport za zdravje 39 2 A in B SR Ana Luznar
Izbrani šport  – nogomet 23 1 A in B TO Aleš Jensterle
Izbrani šport  – odbojka 15 1 A in B PO Ana Luznar
Nemščina I + NIP 7 2 A in B TO, ČE Majda Tolar
Nemščina II + NIP 6 2 A in B PO, SR Majda Tolar
Nemščina III + NIP 5 2 A in B SR, PE Majda Tolar
Turistična vzgoja 8 1 A SR Damjana Demšar
Glasbeni projekt 9 2 1 A PE Marjeta Naglič
Likovno snovanje 2 18 1 B TO Polona Kovač (Nina Sladič)
Ples 47 3 A in B PO, ČE Valentina Pintar
Ljudski plesi 67 4 A in B

PO, TO,

ČE, PE

Valentina Pintar
Starinski in družabni plesi 59 3 A in B TO, SR Valentina Pintar

 

Če odpade pouk samo enemu razredu, ali pa samo en dan, se šteje kot da je skupina imela reden pouk.