Select Page

V sredo, 3. junija, se v šolo vračajo vsi učenci, zaradi česar bo v šoli veliko učencev in zaposlenih hkrati in bo zato v razredih nemogoče ohranjati varno razdaljo, ki onemogoča prenašanje virusa. Prav zato je še toliko pomembneje, da se v šoli držimo naslednjih pravil:
– V šolo smejo prihajati le zdravi učenci in zaposleni.
– Vhodna vrata bodo odprta le 10 minut pred začetkom pouka (7.20 – 7.30 in 8.10 – 8.20) in v času šolskih prevozov, za jutranje varstvo prvošolcev pa po razporedu.
– Vstopajoči v šolo morajo upoštevati razdaljo najmanj meter in pol do drugih oseb.
– Učenci takoj po prihodu v šolo odidejo v učilnico, kjer bodo imeli pouk. Zadrževanje na hodnikih in v drugih prostorih šole ni dovoljeno.
– Drugi posamezniki, tudi starši, lahko v šolo vstopajo le skozi glavni vhod, po predhodnem dogovoru z upravo šole.
– Vsak posameznik mora dosledno vzdrževati higieno rok.
– Vsi upoštevamo pravila higiene pri kašlju in kihanju.
– Učenci v razredih ostajajo na svojih mestih. Tudi med odmorom po nepotrebnem ne zapuščajo učilnic.
– Vsi morajo pri gibanju in zadrževanju izven učilnic vzdrževati razdaljo do drugih oseb najmanj meter in pol.
– Učenci, starejši od 6. do 9. razreda morajo izven učilnice v šoli nositi masko, s katero pokrijejo nos in usta, razen v jedilnici pri kosilu.
– Učenci takoj po koncu pouka zapustijo šolo.
– Za učence vozače bo organizirano varstvo vozačev.

Varujmo svoje zdravje!

Franc Rant,
ravnatelj OŠ Železniki