Select Page

Učitelji

Št. Ime Priimek Razred Delovno mesto, poučevanje Elektronski naslov
1. Franc Rant ravnatelj vodstvo@os-zelezniki.si
franc.rant@os-zelezniki.si
2. Marjeta Demšar ravnateljeva pomočnica, podaljšano bivanje marjeta.demsar@os-zelezniki.si
3. Primož Šmid ravnateljev pomočnik, matematika primoz.smid@os-zelezniki.si
4. Barbara Demšar 1. a razredni pouk barbara.demsar@os-zelezniki.si
5. Danica Triler 1. b razredni pouk danica.triler@os-zelezniki.si
6. Ana Čufer 2. a razredni pouk ana.cufer@os-zelezniki.si
7. Minka Rant 2. b razredni pouk minka.rant@os-zelezniki.si
8. Irena Bradeško 3. a razredni pouk irena.bradesko@os-zelezniki.si
9. Urša Kalan 3. b razredni pouk ursa.kalan@os-zelezniki.si
10. Andreja Bogataj Rant 4. a razredni pouk, NIP umetnost andreja.rant@os-zelezniki.si
11. Andreja Šolar 4. b razredni pouk andreja.solar@os-zelezniki.si
12. Mateja Markelj 5. a razredni pouk mateja.markelj@os-zelezniki.si
13. Majda Demšar 5. b razredni pouk majda.demsar@os-zelezniki.si
14. Tadeja Šuštar 6. a angleščina tadeja.sustar@os-zelezniki.si
15. Slavica Mohorč 6. b slovenščina slavica.mohorc@os-zelezniki.si
16. Sabina Peternel 6. c matematika, fizika, robotika v tehniki, NIP računalništvo sabina.peternel@os-zelezniki.si
17. Jana Kusterle 7. a angleščina jana.kusterle@os-zelezniki.si
18. Damjana Demšar 7. b zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, turistična vzgoja damjana.demsar@os-zelezniki.si
19. Igor Dražetić 7. c geografija igor.drazetic@os-zelezniki.si
20. Magda Šlibar 8. a naravoslovje, biologija, kemija, poskusi v kemiji magda.slibar@os-zelezniki.si
21. Monika Čemažar 8. b matematika, tehnika in tehnologija, obdelava kovin, elektrotehnika monika.cemazar@os-zelezniki.si
22. Bernarda Kejžar 8. c angleščina bernarda.kejzar@os-zelezniki.si
23. Monika Ficko 8. d matematika, tehnika in tehnologija, NIP tehnika monika.ficko@os-zelezniki.si
24. Mihela Lahajnar 9. a naravoslovje, biologija, kemija, poskusi v kemiji mihela.lahajnar@os-zelezniki.si
25. Anka Arko 9. b matematika, fizika anka.arko@os-zelezniki.si
26. Vesna Božič 9. c matematika, tehnika in tehnologija, obdelava lesa vesna.bozic@os-zelezniki.si
27. Irena Benedičič učiteljica v Čipkarski šoli irena.benedicic@os-zelezniki.si
28. Uršula Bernik knjižničarka ursula.bernik@os-zelezniki.si
29. Alenka Bertoncelj računalničarka, fizika, IP s področja računalništva alenka.bertoncelj@os-zelezniki.si
30. Danica Bradeško svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč danica.bradesko@os-zelezniki.si
31. Aleš Cankar NIP šport, razširjeni program ales.cankar@os-zelezniki.si
32. Sonja Čenčič NIP tehnika sonja.cencic@os-zelezniki.si
33. Lucija Dolenc podaljšano bivanje lucija.dolenc@os-zelezniki.si
34. Mira Fon dodatna strokovna pomoč
35. Janja Janc zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna pomoč, dodatna strokovna pomoč janja.janc@os-zelezniki.si
36. Aleš Jensterle šport, izbrani šport – nogomet, razširjeni program ales.jensterle@os-zelezniki.si
37. Damjana Kaplja vodja šolske prehrane, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, vezenje, razširjeni program, jutranje varstvo damjana.kaplja@os-zelezniki.si
38. Polona Kovač likovna umetnost, likovno snovanje, NIP umetnost, podaljšano bivanje polona.kovac@os-zelezniki.si
39. Mitja Lorber šport mitja.lorber@os-zelezniki.si
40. Damjana Lotrič šport, šport za sprostitev, razširjeni program damjana.lotric@os-zelezniki.si
41. Ana Luznar šport, šport za zdravje, izbrani šport – odbojka, razširjeni program ana.luznar@os-zelezniki.si
42. Manca Maretič Paulus dodatna strokovna pomoč, razširjeni program manca.maretic-paulus@os-zelezniki.si
43. Anja Marin slovenščina, podaljšano bivanje anja.marin@os-zelezniki.si
44. Marjeta Naglič glasbena umetnost, glasbeni projekt, NIP umetnost marjeta.naglic@os-zelezniki.si
45. Suzana Pečnik dodatna strokovna pomoč, razširjeni program suzana.pecnik@os-zelezniki.si
46. Valentina Pintar šport, izbirni predmeti s področja plesa valentina.pintar@os-zelezniki.si
47. Doroteja Prevc slovenščina, individualna pomoč doroteja.prevc@os-zelezniki.si
48. Irma Prevc dodatna strokovna pomoč, razširjeni program irma.prevc@os-zelezniki.si
49. Marija Prevc slovenščina, individualna pomoč marija.prevc@os-zelezniki.si
50. Katarina Primožič knjižničarka katarina.primozic@os-zelezniki.si
51. Andraž Pfajfar šport na razredni stopnji, razširjeni program andraz.pfajfar@os-zelezniki.si
52. Janez Rihtaršič laborant janez.rihtarsic@os-zelezniki.si
53. Ema Šmid angleščina na razredni stopnji ema.smid@os-zelezniki.si
54. Darja Štibelj podaljšano bivanje darja.stibelj@os-zelezniki.si
55. Jerneja Šturm druga strokovna delavka v prvem razredu jerneja.sturm@os-zelezniki.si
56. Majda Tolar slovenščina, nemščina majda.tolar@os-zelezniki.si
57. Petra Tolar angleščina na razredni stopnji petra.tolar@os-zelezniki.si
58. Nataša Zavrl svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč natasa.zavrl@os-zelezniki.si