Učitelji

Št. Ime Priimek Razred Delovno mesto, poučevanje Izobrazba
1. Franc Rant ravnatelj VII/2 prof. MA
2. Marjeta Demšar ravnateljeva pomočnica, podaljšano bivanje VII/2 prof. razr. pouka
3. Primož Šmid ravnateljev pomočnik, matematika VI učit. MA in TEH
4. Barbara Demšar 1. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
5. Danica Triler 1. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
6. Ana Čufer 2. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
7. Minka Rant 2. b razredni pouk VI učit. razr. pouka
8. Irena Bradeško 3. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
9. Urša Kalan 3. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
10. Andreja Bogataj Rant 4. a razredni pouk, NIP umetnost VII/2 prof. razr. pouka
11. Andreja Šolar 4. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
12. Mateja Markelj 5. a razredni pouk VI učit. razr. pouka
13. Majda Demšar 5. b razredni pouk VI učit. razr. pouka
14. Tadeja Šuštar 6. a angleščina VII/2 prof. AN in dipl. novin.
15. Slavica Mohorč 6. b slovenščina VII/2 prof. SL
16. Sabina Peternel 6. c matematika, fizika, robotika v tehniki, NIP računalništvo VII/2 prof. MA in FI
17. Jana Kusterle 7. a angleščina VII/2 prof. AN
18. Damjana Demšar 7. b zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, turistična vzgoja VII/2 dipl. ZG
19. Igor Dražetić 7. c geografija VII/2 prof. ZGO in GEO
20. Magda Šlibar 8. a naravoslovje, biologija, kemija, poskusi v kemiji mag. prof. BI in KE
21. Monika Čemažar 8. b matematika, tehnika in tehnologija, obdelava kovin, elektrotehnika VII/2 prof. MA in TEH
22. Bernarda Kejžar 8. c angleščina VII/2 prof. SL in AN
23. Monika Ficko 8. d matematika, tehnika in tehnologija, NIP tehnika VII/2 prof. MA in TEH
24. Mihela Lahajnar 9. a naravoslovje, biologija, kemija, poskusi v kemiji VI učit. BI in KE
25. Anka Arko 9. b matematika, fizika VII/2 prof. MA in FI
26. Vesna Božič 9. c matematika, tehnika in tehnologija, obdelava lesa VII/2 prof. MA in TEH
27. Irena Benedičič učiteljica v Čipkarski šoli VII/2 prof. ZG in sociologije
28. Uršula Bernik knjižničarka VII/2 knjižničarka
29. Alenka Bertoncelj računalničarka, fizika, IP s področja računalništva VI učit. FI in TEH
30. Danica Bradeško svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. psihologinja
31. Aleš Cankar NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
32. Sonja Čenčič NIP tehnika VII/2 prof. FI in TEH
33. Lucija Dolenc podaljšano bivanje VII/1 dipl. vzgojiteljica
34. Mira Fon dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. surdopedagoginja
35. Janja Janc zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna pomoč, dodatna strokovna pomoč VII/2 prof. ZG in pedagoginja
36. Aleš Jensterle šport, izbrani šport – nogomet, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
37. Damjana Kaplja vodja šolske prehrane, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, vezenje, razširjeni program, jutranje varstvo VI učit. BI in GOS
38. Polona Kovač likovna umetnost, likovno snovanje, NIP umetnost, podaljšano bivanje VII/2 prof. likovne umetnosti
39. Mitja Lorber šport VII/2 prof. športne vzgoje
40. Damjana Lotrič šport, šport za sprostitev, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
41. Ana Luznar šport, šport za zdravje, izbrani šport – odbojka, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
42. Manca Maretič Paulus dodatna strokovna pomoč, razširjeni program mag. defektologinja
43. Anja Marin slovenščina, podaljšano bivanje VII/2 prof. slovenščine
44. Marjeta Naglič glasbena umetnost, glasbeni projekt, NIP umetnost VII/2 prof. glasbene pedag.
45. Suzana Pečnik dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja
46. Valentina Pintar šport, izbirni predmeti s področja plesa VI učit. športne vzgoje
47. Doroteja Prevc slovenščina, individualna pomoč VII/2 učit. SL
48. Irma Prevc dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja
49. Marija Prevc slovenščina, individualna pomoč VI učit. SL in AN
50. Katarina Primožič knjižničarka VII/2 prof. SL in knjižničarka
51. Andraž Pfajfar šport na razredni stopnji, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
52. Janez Rihtaršič laborant V elektrotehnik
53. Ema Šmid angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka
54. Darja Štibelj podaljšano bivanje VII/2 prof. slovenščine
55. Jerneja Šturm druga strokovna delavka v prvem razredu VII/1 dipl. vzgojiteljica
56. Majda Tolar slovenščina, nemščina VI učit. SL in NEM
57. Petra Tolar angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka
58. Nataša Zavrl svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. pedagoginja