Select Page

Spoštovani starši!

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad.

Učenci si lahko izposodijo vse učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Izposojene učbenike zavijejo, označijo z imenom ter poskrbijo, da se ne uničijo.

Seznami  učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo učenci uporabljali v šolskem letu 2020/21, so objavljeni na spletni strani OŠ Železniki pod zavihkom KNJIŽNICA – UČEBNIŠKI SKLAD.

Letno izposojnino za učbenike plača Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Za starše je brezplačna.

 Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda ter šolske potrebščine za vse razrede kupite starši sami. Naročilnic za delovne zvezke ne bomo več delili v tiskani obliki. Knjigarno oz. papirnico, kjer jih boste kupili (npr. DZS, Kopija novaTops …), si izberete sami.

Komplete delovnih zvezkov za učence od 1. do 3. razreda bomo v šolskem letu 2020/2021 kupili v šoli. V celoti jih plača Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za starše so brezplačni. Učencem jih bodo v prvih dneh septembra v šoli razdelile razredničarke.

Lepo vas pozdravljava

skrbnici učbeniškega sklada Uršula Bernik in Katarina Primožič

 Železniki, 23. junij 2020