Select Page

Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2019/2020

Sodelovali bomo na naslednjih tekmovanjih na šolskem, medobčinskem, regijskem, državnem in tudi mednarodnem nivoju:

 • iz slovenščine – za Cankarjeva priznanja (Doroteja Prevc, Marija Prevc),
 • iz matematike – Kenguru na razredni stopnji in za Vegova priznanja na predmetni stopnji (Vesna Božič),
 • iz razvedrilne matematike (Monika Ficko),
 • iz angleščine (Bernarda Kejžar),
 • za Bralno značko pri slovenščini, pri angleščini in pri nemščini (učitelji slovenščine in tujih jezikov),
 • iz fizike – za Stefanova priznanja (Sabina Peternel in Anka Arko),
 • iz kemije – za Preglova priznanja (Magda Šlibar in Mihela Lahajnar),
 • iz biologije – za Proteusova priznanja (Magda Šlibar in Mihela Lahajnar),
 • v raziskovalnih dejavnostih (mentorji raziskovalnih dejavnosti),
 • iz zgodovine (Damjana Demšar, Janja Janc),
 • iz geografije (Igor Dražetić),
 • iz računalništva – Bober (Sabina Peternel),
 • iz logike (Vesna Božič in Monika Čemažar),
 • iz Vesele šole (Suzana Pečnik, Manca Maretič Paulus),
 • na revijah pevskih zborov (Marjeta Naglič),
 • na mednarodnem festivalu pevskih zborov (Marjeta Naglič),
 • v krosu, atletiki, plavanju, nam. tenisu, plesu, smučanju, rokometu, nogometu, odbojki in košarki (učitelji športa),
 • iz klekljanja (Irena Benedičič),
 • iz poznavanja flore (Magda Šlibar in Mihela Lahajnar),
 • iz znanja o sladkorni bolezni (Mihela Lahajnar in Magda Šlibar),
 • Eko kviz (Mihela Lahajnar).

Posamezna tekmovanja vodijo navedeni strokovni delavci, odgovoren pa je vodja aktiva, oziroma strokovni delavec, ki ga na sestanku aktiva določijo.

 

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Tekmovanje v znanju Šolsko Regijsko Državno
Tekmovanje iz logike 26. 09. 2019 19. 10. 2019
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 11. 10. 2019 16. 11. 2019
Tekmovanje v poznavanju flore 21. 11. 2019 16. 05. 2020
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. razred 21. 10. 2019 25. 11. 2019
Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje 16. 10. 2019 29. 11. 2019
Tekmovanje v znanju računalništva – Bober 11. 11. 2019 18. 01. 2020
Tekmovanje v znanju angleščine – 9. razred 14. 11. 2019 15. 01. 2020 17. 03. 2020
Razvedrilna matematika 04. 12. 2019 01. 02. 2020
Tekmovanje v znanju zgodovine 03. 12. 2019 04. 02. 2020 14. 03. 2020
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 12. 11. 2019 09. 01. 2020 07. 03. 2020
Tekmovanje iz geografije 11. 12. 2019 13. 02. 2020 17. 04. 2020
Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje 20. 01. 2020 04. 04. 2020
Tekmovanje v znanju angleščine – 7. razred 31. 01. 2020 29. 02. 2020
Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje 05. 02. 2020 27. 03. 2020 09. 05. 2020
Tekmovanje iz klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič 06. 03. 2020 ? 14. 06. 2020 ?

Vesela šola,

Cici-Vesela šola

11. 03. 2020 08. 04. 2020
Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje 19. 03. 2020 18. 04. 2020
Tekmovanje iz slovenščine – Mehurčki 02. 04. 2020
Turizmu pomaga lastna glava marec, april 2020
Srečanje mladih raziskovalcev 18. 05. 2020
Tekmovanja pevskih zborov 06.-08. 04. 2020

Koledar športnih tekmovanj je na spletni strani https://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja.