Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. V njem je po en predstavnik staršev učencev vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat predstavnika traja 2 leti.

Pristojnosti

  •  predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta staršev

Zapisnik sestanka s pediatrinjo

Zapisnik SPVCP občine Železniki

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/2016 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/16

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

SESTAVA
Sveta staršev Osnovne šole Železniki
2018/2019

razred Učitelj Naziv
1. a Antonija Rant Mira Benedičič
1. b Minka Rant Boštjan Demšar
2. a Barbara Demšar Katarina Grgić
2. b Danica Triler Špela Pfajfar
3. a Irena Bradeško Nina Benedičič
3. b Urša Kalan Barbara Rihtaršič
4. a Mateja Markelj Andreja Lenc
4. b Majda Demšar Miran Šturm
5. a Marija Gasser Metoda Rant
5. b Andreja B.Rant Irma Šuštar
6. a Jana Kusterle Bojana Potočnik
6. b Damjana Demšar Leon Rihtaršič
6. c Igor Dražetić Katja Mohorič Bonča
7. a Magda Šlibar Jerneja Okorn
7. b Monika Čemažar Alojzij Kokalj
7. c Bernarda Kejžar Mojca Benedičič
8. a Mihela Lahajnar Erika Šmid
8. b Anka Arko Aleš Šturm
8. c Vesna Božič Anita Gaser
9. a Tadeja Šuštar Anita Lenhart
9. b Sabina Peternel Metka Kamnik Krek
9. c Slavica Mohorč Demšar Ivan
PŠ Da 1., 2. Peternelj Martina Lidija Peternelj
PŠ Da 3., 4. Damjana Podobnik Branka Peternelj
PŠ Dr ,2., 3. Nataša Vrhunc Renata Valh Pintar
PŠ Dr 4., 5. Jana Lušina Andraž Valcl
PŠ Se 1. Majda Pogačnik Barbara Kavčič
PŠ Se 2. Marija Krmelj Katarina Pohleven
PŠ Se 3. Anka Rakovec Marko Nastran
PŠ Se 4. Marija Pohleven Mateja Bergant
PŠ Se 5. Damijana Habjan Aleksander Hajdinjak
PŠ So 1., 2., 3. Monika Gasser Marjeta Ulbl
PŠ So 4., 5. Andreja Šolar Katja Gartner