Select Page

Šola v naravi

Šole v naravi s svojimi prispevki denarno omogočijo: starši učencev – udeležencev (stroški bivanja in prevoza), Občina Železniki (stroški dela v zimski šoli v naravi in subvencioniranje prispevka učencev), Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (stroški učiteljev plavanja in subvencioniranje prispevka učencev v letni šoli v naravi) in Osnovna šola Železniki (vse ostalo – predvsem materialne stroške, potne stroške zaposlenih, subvencije stroškov, …). Dodatno pomoč pri plačevanju prispevka staršev bomo zagotovili iz sredstev Šolskega sklada.

Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za šolo v naravi, imajo reden pouk po urniku.

 

Poletna šola v naravi
2. september – 7. september 2019

Letno šolo v naravi s tečajem plavanja za učence 5. razreda matične šole in podružnic smo izvedli v Zatišju v Bašaniji pri Savudriji v počitniškem kompleksu Kocjančič.

Pedagoški vodja je bila ravnateljeva pomočnica ga. Marjeta Demšar, za izvedbo dejavnosti pa so bili zadolženi razredniki in učitelji, ki so bili določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se za poletno šolo v naravi ne odločijo, imajo reden pouk po urniku.

Cena šole v naravi je bila približno 190 €, zajema pa samo stroške prevoza, namestitve in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Druge stroške je plačalo Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, ki zagotavlja tudi subvencioniranje prispevka za določen delež udeležencev.

Namesto opravljene sobote bodo učenci pouka prosti na dan, ki je določen s šolskim koledarjem.

 

Naravoslovni teden
9. – 13. december 2019

Naravoslovni teden v naravi za učence 8. razreda bomo izvedli v domu CŠOD Soča v Tolminu. Pedagoški vodja bo ravnateljev pomočnik g. Primož Šmid, za izvedbo te dejavnosti pa so zadolženi razredniki in učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi, ter delavci CŠOD. Naravoslovni teden je za učence obvezen, lahko pa se odločijo za pouk v šoli.

Predvidena cena za učence je 85 €, kar zajema samo stroške prevoza, namestitve in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Stroške dela plača Občina Železniki, ostale stroške pa šola.

Občina Železniki zagotavlja tudi sredstva za subvencioniranje prispevka učencev.

 

Zimska šola v naravi 
24. – 28. februar 2020

Zimsko šolo v naravi bomo organizirali za učence 6. razreda na Kopah na Pohorju. Pedagoški vodja bo ravnateljev pomočnik g. Primož Šmid, za njeno izvedbo pa so zadolženi učitelji športne vzgoje, razredniki 6. razreda ter učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se za zimsko šolo v naravi ne odločijo, imajo reden pouk po urniku.

Predvidena cena za učence je 190 €, kar zajema samo stroške prevoza, namestitve, smučarskih kart in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Stroške dela plača Občina Železniki, ostale stroške pa šola.

Občina Železniki zagotavlja tudi sredstva za subvencioniranje prispevka učencev.

 

Subvencioniranje

Večino sredstev za znižanje prispevka učencev zagotavljata Občina Železniki oz. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dodatna sredstva za subvencioniranje prispevkov staršev bomo zagotovili iz Šolskega sklada.