Select Page

Vse učence in starše obveščamo, da bodo šole in vrtci v Republiki Sloveniji zaprti do preklica, najverjetneje še nekaj tednov. O ponovnem odprtju boste obveščeni iz medijev, obvestili pa vas bomo tudi na naši spletni strani.

Do takrat bomo izvajali pouk na daljavo.

Starše prosimo, da obveščate razrednike o vseh objektivnih težavah, ki jih imajo vašo otroci pri učenju na daljavo.

Veseli bomo vsakega vašega predloga ali pobude za uvedbo kake novosti v pouk na daljavo.

Okoliščine so res neprijetne, a so hkrati tudi priložnost, da se vsi iz njih naučimo kaj novega, da bomo po preteku teh tednov še boljši, še močnejši.

Želim vam veliko zdravja!

Franc Rant
ravnatelj Osnovne šole Železniki

V Železnikih, dne 29. 3. 2020