Select Page

Drugi rok popravnih izpitov za učence od 7. do 9. razreda bo po naslednjem razporedu:

Biologija – v ponedeljek, 24. 08. 2020, ustno ob 9.00

Izpite lahko opravljajo le učenci, ki se bodo najkasneje 10. 07. 2020 do 12. ure prijavili na predpisanih obrazcih.