Select Page

Nacionalni preizkusi znanja

Šolsko leto 2019/2020

V maju vsako leto izvajamo Nacionalne preizkuse znanja v 6. in v 9. razredu. Preizkusi so za učence 6. in 9. razreda obvezni, izvajamo pa jih iz slovenščine, matematike in angleškega jezika (v 6. razredu) ter tretjega predmeta (v 9. razredu). Tretji predmet vsako leto prvi šolski dan določi minister, pristojen za osnovno šolo.

Na naši šoli bomo letos v 9. razredu preverjali znanje iz športa.

Preverjanje bo potekalo po vnaprej določenem razporedu:

Slovenščina torek, 5. maj 2020
Matematika četrtek, 7. maj 2020
Angleški jezik, Šport ponedeljek, 11. maj 2020

Nacionalni preizkusi znanja so samo informacija za učence, za šolo in za starše in ne vplivajo na ocene. Učenci bodo prejeli potrdila o dosežkih. Ne glede na to želimo, da učenci k preverjanju pristopijo z vso resnostjo.

Za pomoč pri pripravah na preizkuse uporabite naloge s spletne strani RIC.