Select Page

Učitelji z učenci komunicirajo na različne načine. 

Slavica Mohorč: navodilo za delo napiše na oglasno desko, kamor pripne tudi kakšen učni list ali kako drugo priponko, odvisno od snovi

Majda Tolar: za komunikacijo z učenci uporablja eAsistenta – kanali

Damjana Demšar: navodilo za delo, priponke učenci dobijo v eAsistentovih sporočilih

Janja Janc: gradivo za delo učenci dobijo preko eAsistenta – kanali

Igor Dražetić: komunikacija poteka prek razrednih kanalov in spletnih učilnic (eAsistent)

Anka Arko: 

  • matematika, 6. razred: gradiva so objavljena v eAsistentu  na oglasni deski  Z učenci je v stiku preko kanala in preko sporočil.
  • matematika, 9. razred: preko kanalov in sporočil v eAsistentu
  • fizika, 9. razred: gradiva so v spletni učilnici eAsistenta. Z učenci je v stiku preko kanala in sporočil.

Monika Čemažar:

  • pri matematiki učenci učne liste in ostalo gradivo prejmejo v eAsistentu – kanali ter spletni učilnici eAsistenta,
  • pri tehniki pa v spletno učilnico eAsistenta

Monika Ficko: za komunikacijo z učenci uporablja eAsistenta – kanali

Vesna Božič: snov in naloge objavi preko eAsistenat – kanali, z učenci pa je v stiku preko eAsistent – sporočila

Sabina Peternel: navodilo za delo napiše na oglasno desko, kamor pripne tudi kakšen učni list ali kako drugo priponko, odvisno od snovi, težave in nejasnosti pa skupaj z učenci rešuje v kanalih ali sporočilih

Alenka Bertoncelj: navodilo za delo, učne liste učenci dobijo v Arnesovi spletni učilnici

Mihela Lahajnar: za komunikacijo z učenci uporablja eAsistenta – kanali in spletna učilnica

Magda Šlibar: učencem pošilja navodila oz. naloge za cel teden v ponedeljek ali torek v kanal. Posebna obvestila (do sedaj 3) so na oglasni deski. Učenci odgovarjajo v kanalu ali pošljejo sporočilo na eAsistentova Sporočila ali z elektronsko pošto.

Učiteljice angleščine sporočajo, da navodila za delo in material učenci dobijo na blogih, za pojasnila pa so na voljo v eAsistentu

Aleš Jensterle: za komunikacijo z učenci uporablja eAsisteta – spletno učilnico

Damjana Lotrič: za komunikacijo z učenci uporablja eAsistenta – kanali

Ana Luznar: za komunikacijo z učenci uporablja eAsistenta – kanali

Irena Benedičič (Čipkarska šola): vsa navodila za delo so objavljena na spletni strani čipkarske šole.