Select Page

Varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

je organizirano za pisno prijavljene učence 1. razreda in izjemoma tudi 2. razreda vsak delovni dan od 615 do 815.

Letos bo dejavnost na matični šoli vodila Damjana Kaplja.

 Varstvo vozačev

Učencem, ki v šoli čakajo od prihoda šolskih avtobusov do pouka oziroma po pouku do odhoda šolskih avtobusov, je namenjeno varstvo, ki ga izvajamo po razporedu, ki je mesečno objavljen na oglasnih deskah šole. V prostorih, kjer se izvaja varstvo, je prisoten najmanj en strokovni delavec. Preverjali bomo prisotnost učencev, ki ste jih starši pisno prijavili.

Čas varstva Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. in 2. razred 7.00 – 8.15
Po pouku
3., 4. in 5. razred 7.00 – 8.15
12.05 – 13.40
od 6. do 9. razreda 7.00 – 8.15 Dežurstvo je organizirano v večnamenskem prostoru.
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40

Varstvo vozačev je namenjeno samo učencem, ki prihajajo v šolo z organiziranimi šolskimi prevozi. Učitelj ima pravico zavrniti prisotnost drugih učencev.

Podaljšano bivanje
2019/20

Vsem učencem od 1. do 5. razreda nudimo možnost podaljšanega bivanja po pouku od 12.00 naprej do 16.15 in sicer:

Učenci iz razredov Od Do Učitelj
1. 1200 1545 Lucija Dolenc
1. 1200 1430 Jerneja Šturm, Polona Kovač, Darja Štibelj
2. 1205 1615 Anja Marin
3. 1255 1545 Darja Štibelj
3. – 5. 1255 1435 Marjeta Demšar