Select Page

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Predmet Izvajalci Predstavitev IP
1. razred
Angleški jezik Ema Šmid, Petra Tolar Učni načrt
4., 5. in 6. razred
Nemški jezik Branka Peternelj  Predstavitev-NIP-Nemscina
Umetnost  Marjeta Naglič, Polona Kovač, Andreja B. Rant, Majda Demšar  NIP-Umetnost
Tehnika Sonja Čenčič, Monika Ficko  Predstavitev-NIP-Teh
Računalništvo Sabina Peternel  Predstavitev-NIP-Rac
Šport  Aleš Cankar  Predstavitev-NIP-Sport
Samo 7. razred
Sonce, Luna Zemlja Anka Arko  Predstavitev-SLZ
Obdelava gradiv – les Vesna Božič  Predstavitev-OGL
Urejanje besedil Alenka Bertoncelj  Predstavitev-UBE
Rastline in človek Magda Šlibar  Predstavitev-RastlineInClovek
Sodobna priprava hrane Damjana Kaplja  Predstavitev-SPH
Šport za sprostitev učitelji športa  Predstavitev-SportZaSprostitev
Ples Valentina Pintar  Predstavitev-PLE
Turistična vzgoja Damjana Demšar  Predstavitev-TVZ-1
Ansambelska igra Marjeta Naglič
Samo 8. razred
Daljnogledi in planeti Anka Arko  Predstavitev-DaljnoglediPlaneti
Obdelava gradiv – kovine Monika Čemažar  Predstavitev-Kovine
Multimedija Alenka Bertoncelj  Predstavitev-MME
Robotika v tehniki Sabina Peternel  Predstavitev-RobotikaTehnika
Poskusi v kemiji Mihela Lahajnar  Predstavitev-POK
Načini prehranjevanja Damjana Kaplja  Predstavitev-NPR
Šport za zdravje učitelji športa  Predstavitev-SportZaZdravje
Življenje človeka na Zemlji Igor Dražetić  Predstavitev-ZCZ
Ljudski plesi Valentina Pintar  Predstavitev-LPL
Samo 9. razred
Elektrotehnika Monika Čemažar  Predstavitev-Elektrotehnika
Računalniška omrežja Alenka Bertoncelj  Predstavitev-ROM
Elektronika z robotiko Sabina Peternel  Predstavitev-ElektronikaRobotika
Kemija v življenju Magda Šlibar, Mihela Lahajnar  Predstavitev-KEZ
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja Igor Dražetić  Predstavitev-RaziskovanjeDomacegaKraja
Izbrani šport – nogomet Aleš Jensterle
Izbrani šport – odbojka Ana Luznar  Predstavitev-Odbojka
Starinski in družabni plesi Valentina Pintar  Predstavitev-SDP
Retorika
7. in/ali 8. in/ali 9. razred
Obdelava gradiv – umetne snovi (8. in 9. razred) Monika Ficko Predstavitev_UmetneSnovi
Nemščina I, II, III in NIP (7., 8. in 9.) Branka Peternel  Predstavitev-NI1-NI2-NI3
Glasbena dela (8. in 9.) Marjeta Naglič
Šolsko novinarstvo (8. in 9.) Tadeja Šuštar  Predstavitev-SNO
Likovno snovanje 1, 2, 3 (7., 8. in 9.) Polona Kovač  Predstavitev-LikSnovanje
Vezenje 2 (7., 8. in 9.) Damjana Kaplja  Predstavitev-Vezenje2
Verstva in etika I (7., 8. in 9.)