Select Page

Izbirni predmeti

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali 21 obveznih izbirnih predmetov in sicer: Obdelava gradiv – les, Obdelava gradiv – kovine, Elektrotehnika, Poskusi v kemiji, Robotika v tehniki, Multimedija, Računalniška omrežja, Sodobna priprava hrane, Vezenje 1 – osnovni vbodi in tehnike vezenja, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport – nogomet in odbojka, Nemščina I, Nemščina II, Nemščina III, Turistična vzgoja, Glasbeni projekt, Likovno snovanje 2, Ples, Ljudski plesi, Starinski in družabni plesi.

 

Izvajali bomo tudi šest neobveznih izbirnih predmetov in sicer:

  • v 1. razredu matične šole in podružnic Angleščino,
  • od 4. do 6. razreda matične šole Nemščino, Šport, Tehniko, Računalništvo in Umetnost,
  • od 4. do 5. razreda Podružnice Selca Šport in Tehniko,
  • v 7., 8. in 9. razredu pa Nemški jezik.

 

Za ostale izbirne predmete je bilo premalo prijav, zato jih zaradi omejitve števila skupin ne bomo mogli izvajati.