Select Page

Mednarodni projekt Erasmus+ Ključ do boljše prihodnosti je v letošnjem šolskem letu potekal uspešno, a prilagojeno situaciji šolanja na daljavo.

V mesecu maju bi morali biti predstavniki naše šole sodelovati na projektnem tednu v v Estoniji. V mestecu Võsu bi potekalo zaključno srečanje in dejavnostih učenja, poučevanja in usposabljanja našega Erasmus+ projekta. Poleg estonske in slovenske šole sodelujeta v njem še italijanska in poljska. Slednja je tudi koordinatorka našega projekta. Naše mednarodno srečanje, kjer smo načrtovali, da si kot vedno do sedaj izmenjamo dobre prakse tako učencev kot učiteljev ter ravnateljev, je preprečil novi korona virus. Zaradi kopice dejavnosti, ki jih zaradi karantene, zaprtih meja in šolanja na daljavo nismo mogli izpeljati in uresničiti, nam je uspelo, da smo projekt podaljšali do konca koledarskega leta. Seveda se nadejamo, da bomo v Estonijo potovali jeseni, saj so prav srečanja, za katera gostiteljska šola pripravi raznolike dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja na formalni in neformalni ravni, pravo bogastvo idej, izzivov in izkušenj, ki jih vsak udeleženec lahko nabere in odnese domov za vedno.

Trenutno se zaključuje delo na dveh eTwinning projektih: na predmetni stopnji je izdana skupna e-knjiga na temo problematike odpadkov Rubbish or no Rubbish – knjigo lahko prelistate na tej spletni povezavi. Na razredni stopnji je glavna tema eTwinning projekta Fruitie and Veggie – sadje in zelenjava v naši prehrani.

Tekom celega šolskega leta, ki se je začelo s pripravami na srečanje v Anconi, v Italiji, se je odvil cel spekter dejavnosti, v katerih so učenci pridobivali spretnosti komuniciranja v tujem jeziku, poglabljali medkulturno kompetenco, nadgrajevali IKT spretnosti, poglabljali znanje o projektnih temah: o klimatskih spremembah, problemu odpadkov in hrupa. Obenem so učitelji  nadgrajevali svoje IKT in jezikovne kompetence, se urili v delu v mednarodnih projektnih timih, iskali praktične rešitve na projektne teme. Na novo osvojena znanja so vključevali v svoj pouk.

In če listamo knjigo letošnjih aktivnosti nazaj do Ancone, lahko preberemo poglavja o Skype videokonferencah učencev z ostalimi državami, na katerih so si izmenjali izkušenj in se pogovarjali o običajih, o hrupu na šoli, ki ga bodo izpeljali v obliki projektnega dela, hrup bodo vtkali v ustvarjanje stripov v mednarodnih skupinah, o vodi tako in drugače: vodno kolo, trda in mehka voda, slikanje rek in jezer s temperami. V njej so tudi poglavja o ukvarjanju z odpadki: oblikovanje taburejev iz odpadnih plastenk, obisk Zbirnega centra Studeno in čistilne naprave, izdelava mozaika iz naravnih materialov, poglavje o podnebju z opazovanjem vremena in temperatur pozimi, Dnevu zemlje pri geografiji, kjer so nastajali filmčki, v Ekošoli so merili odtis CO2. V knjigi je tudi poglavje, ki za našo boljšo prihodnost prinaša praktične rešitve: Naš zeleni otok v PŠ Selca , gibalne poti po šoli, čutilna soba ter vsakoletni zbiralni akciji starega papirja (četrtošolcev in devetošolcev).

Na spodnjih fotografijah si lahko ogledate nekaj utrinkov letošnjega dogajanja, na tej povezavi pa lahko dostopate do spletne učilnice projekta, ki vsem partnerskim šolam nudi stično mesto dela na daljavo.

Zapisali Tadeja Šuštar in Jana Kusterle, koordinatorici projekta