Eko šola

Že pomladi 2010 smo se vključili v državni projekt EKO šola, s katerim želimo izboljšati delovanje šole, med učence pa uvesti več solidarnosti in ekološkega načina obnašanja. V oktobru 2011 smo prejeli eko-zastavo. Z aktivnostmi bomo nadaljevali, ker imamo tako možnost sodelovanja v določenih programih, ki so koristne za šolo, učence in okolje.

Projekt bo na šoli vodila Mihela Lahajnar.