Select Page

Po lanski pozitivni izkušnji s sodelovanjem v  spletnem eTwinning projektu z naslovom »Know my Culture«, ki ga je žal prekinil koronavirus, smo se z učenkami dodatnega pouka angleščine iz  7.c razreda odločile, da se vključimo v nov projekt. Ta ima naslov »Eco-friendly materials« (Okolju prijazni materiali), začel se je septembra in bo predvidoma trajal do maja 2021. V projektu sodelujejo šole iz Turčije, Španije, Francije in Slovenije. Vodja projekta je učiteljica angleščine Hülya Birtil iz Turčije, na OŠ Železniki pa ga vodi Bernarda Kejžar. Namen projekta je, da učenci razvijajo zavest o varni rabi interneta, ekološko ozaveščenost in spoznajo različne načine, kako bi lahko zmanjšali onesnaževanje, npr. tako, da bi jih ustrezno razvrščali in reciklirali različne odpadne materiale, ki bi jih kasneje lahko uporabili v učne namene. Učenci sodelujejo s svojimi vrstniki tako, da se drug drugemu predstavijo, si izmenjujejo informacije o svojih državah, domačih mestih, šolah, se izražajo nam likovnem področju  na temo ekologija ter pripravijo učne pripomočke za pouk iz različnih odpadnih materialov (papir, steklo, plastika, tekstil …). Preko raznih predstavitev, fotografij, video posnetkov in videokonferenc (za nami sta že dve taki izkušnji) ne razvijajo le jezikovnih zmožnosti v angleškem jeziku, ampak tudi medkulturno kompetenco,  IKT veščine ter razvijajo sodelovalno učenje v mednarodni druščini.

Ogled rastočega projekta je možen na  povezavi https://twinspace.etwinning.net/120892/home.

Učenki Dora Jelenc in Tinka Kemperle iz 7.c sta skupaj ustvarili predlog za logo projekta, ki je bil nedavno izglasovan za uradni logo projekta. Čestitamo!

.