Select Page

Navodila za potek pouka

v letu 2020/2021   Spoštovani učenke, učenci in starši, šolsko leto se bo začelo v razmerah, ki jih moramo upoštevati in se jim prilagoditi. Storiti moramo vse, da čimbolj zmanjšamo možnosti okužb in hkrati zagotovimo čimbolj nemoten potek šolskih dejavnosti....