Select Page

Komunikacija učiteljev z učenci

Učitelji z učenci komunicirajo na različne načine.  Slavica Mohorč: navodilo za delo napiše na oglasno desko, kamor pripne tudi kakšen učni list ali kako drugo priponko, odvisno od snovi Majda Tolar: za komunikacijo z učenci uporablja eAsistenta – kanali Damjana...

1. novica šolske svetovalne službe

Spoštovani starši, dragi učenci. Delujemo v razmerah, ki zahtevajo veliko energije, optimizma ter iznajdljivosti. Med prvimi odzivi učencev v času šolanja od doma je v moj spletni nabiralnik priletela pošta učenca Neja iz 5.a razreda, ki me je razveselila, saj po...